Zwroty

Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy odesłać na adres:

My Wedding Studio

81-363 Gdynia

ul. 3-go Maja 22-24/1

Koszyk
Scroll to Top